ENDRING ER TO TING. PLANLEGGING OG GJENOMFØRING.

DET FØRSTE ER ENKELT, DET ANDRE ER VANSKELIG

VEILEDNING, KURS OG UNDERVISNING 

LØSNINGER SOM VIRKER

I EN KOMPLEKS VIRKELIGHET

I UTFORDRINGER FINNES DET ALLTID MULIGHETER

 

 

"Har du hørt om selskapet som slet med saktegående heiser? 

De ble rådet til å installere nye heiser eller bygge sjakten pånytt. Disse forslagene var alt fordyre og selskapet valgte derfor å få inn rådgivere med annen 

kompetanse. Det ble tilkalt en 

spesialist i logistikk, en treningsekspert og en psykolog. 

LØSNINGSFORSLAGENE BLE SOM FØLGER

Logistikk eksperten:

"Ulik arbeidstid for                 avdelingene i bygget"

Treningseksperten:

"Mosjonskampanjer for å få     folk til å ta i bruk trappene"

Psykologen:

"Installer speil i heisen. Da vil man oppleve at tiden går   fortere"

 

Eieren valgte psykologens enkle løsning

LÆRING

 

 

Eksempelet viser at løsnings-forslagene er avhengig av måten man formulerer problemet på. Å definere eksempelet som et 

teknisk problem gir få mulige 

løsninger, men formulerer man 

det som et mer generelt problem 

åpner muligheten seg for flere 

innfallsvinkler og løsninger. Jeg 

ønsker å bidra med å finne nye 

perspektiver slik at det kan oppstå 

nye og bedre løsninger. Første steg er nye spørsmål.

 

TJENESTER

ORGANISASJONSUTVIKLING

 

 

 OPPFØLGING AV LEDERGRUPPER

 

 

INDIVIDUELL OPPFØLGING AV LEDERE

HJELP MED NETTVERKSBYGGING

LÆRINGSOPPLEGG PÅ NETT

 

STANDAR OG SKREDDERSYDDE KURS

OM MEG

"DET ET INGEN ANNEN TID DET KAN UTRETTES SÅ MYE SOM NÅR EN BEDRIFT ER I VANSKELIG SITUASJON"

 

Jeg er utdannet psykolog og spesialist i klinisk psykologi og har i mange år arbeidet med forskning og ledelse. I over femten år har jeg jobbet i AFF ved Norges Handelshøyskole. Der jobbet jeg som direktør av Solstrandprogrammet i over seks år. De siste åtte årene har jeg jobbet som selvstendignæringdrivende-konsulent for ledere og bedrifter både i Norge og utlandet. Fokuset mitt er på endringskompetanse. ​​I løpet av de siste tjue årene har jeg arbeidet med mange ledere. Enkelte unge entreprenør som har lyktes i å skape kommersielle eventyr. Andre erfarne topp-ledere som har vært gjennom oppturer og nedturer gjennom sine karrierer. Noen har jobbet i politiske parti, større offentlige foretak, religiøse organisasjoner og andre i mindre familiebedrifter. Jeg har også snakket med toppidrettsutøvere, musikere, akademikere og studenter om ledelse og organisasjonsutvikling. Denne erfaringen bruker jeg nå til å gi lederutvikling på nye måter. Dette for å skape verdier, mening og lønnsomhet i bedrifter

 

KONTAKT MEG

Postboks: 146,5244 FANA

+47-91749534

post@petteringebrigtsen.no

Takk for henvendelsen